Skriftlige kilder

TIL LÆREREN:

Skriftlige kilder kan finnes både fysisk (papir) eller digitalt. De er dessuten lettere å få tak i enn mange tror. Nedenfor følger en presentasjon om hvor man kan finne skriftlige dokumenter om lokale kulturminner.
 
Skriftlige kilder som kan være relevante for å undersøke et kulturminne nærmere, kan elevene blant annet finne på biblioteket, på museum eller i arkiv. I tillegg kan det hende at elevene kommer over noen skriftlige kilder privat. 
 

Tips!

La elevene bli kjent på det lokale biblioteket eller museet. Avtal en omvisning og/ eller innføring i det den aktuelle institusjonen kan bidra med av kilder knyttet til de kulturminnene dine elever har valgt seg ut. I noen tilfeller vil det være mest å hente på bibliotekets klipparkiv, andre ganger i generell lokalhistorie, andre ganger igjen kan museet være det rette stedet.


Logg inn /