Hvor kan du finne skriftlige kilder?

ELEV-VEILEDNING:

 

1. Hjemme 

Mange vil oppdage at de, hvis de begynner å undersøke saken, har interessante kilder hjemme. Det kan også være at du kjenner noen som har det, kanskje en nabo eller slektning har gamle aviser, bøker om lokalhistorie, en gammel dagbok, eller fotoalbum med gamle bilder. Vær nysgjerrig. Spør og grav! Treffer du på en som er interessert i det du spør om, vil det ofte være mye å hente, både av informasjon (jf muntlige kilder) og ulike kilder.
 

2. Museum 

Som minnefinner kan du få mye veiledning ved å bruke museet eller museene der du bor. På museene er det utstillinger med gamle ting, fotografier og historier. Mange museer har også gamle filmer som man kan se på. På museene jobber det folk som kan hjelpe deg.
 

3. Bibliotek

På folkebiblioteket er det metervis med bokhyller. Du kjenner kanskje godt til biblioteket der du bor, men visste du at bibliotekene har mer enn bare bøker i sine hyller? Her kan du finne kilder som kan gi deg svar på det du lurer på. Slike kilder kan være klipparkiv, mikrofilm og lokal boksamling (mer om dette senere).  
 

4. Arkiv

Arkivmateriale kan være spennende kilder til et kulturminne. I arkiv kan man finne både offentlige dokumenter, som folketellinger og kirkebøker, dokumenter, rapporter og journaler, og personlige kilder som dagbøker og brev. 
 
Det kan være komplisert og vanskelig for elever å finne fram til relevant arkivmateriale på egenhånd. Men selvsagt finnes det folk man kan spørre, både i arkivet, på museum, i kommunen og i noen tilfeller på biblioteket. 
 
Ofte kan det være lurt å kontakte noen som arbeider med slektshistorie for å få hjelp, for eksempel kontakte et lokalt historielag. Disse har som regel egne slektshistoriske grupper som er vant til å finne ut av arkiver. Eller man kan kontakte et museum eller biblioteket og be om hjelp til å finne fram.


Logg inn /