Hva slags skriftlige kilder?

ELEV-VEILEDNING:

 
Lokalhistorisk litteratur. På bibliotekene er det alltid en lokalsamling med gamle by- og bygdebøker og andre bøkersom handler om det stedet du finner minner om. Som bokorm i lokalsamlingen vil dukunne finne mye interessant. Vær oppmerksom på at det ofte ikke er lov å låne med segbøkene hjem. Det er fordi mange av bøkene er så sjeldne at de ikke kan erstattes mednye om de blir borte. Derfor må du sette av god tid når du er i lokalsamlingen. Brukbøkenes registre og innholdsfortegnelse for å se om det kan stå noe om det kulturminnetdu er på jakt etter. 
 
Gamle aviser. Det kan være mye spennende å hente i gamle aviser. Dette kan elevene blant annet finne på de fleste bibliotek. Bibliotekene har gjerne både klipparkiv og mikrofilm, og kan også veilede både elever og lærere til relevant materiale. 
 
Klipparkiv. I dette arkivet har bibliotekarene klippet ut avisartikler som handler om byen eller stedet der du er minnefinner. Klipparkivet kan være nyttig å bruke for å lese gamle avisartikler om stedet der du er minnefinner.  
 
Mikrofilm er gamle aviser som er avfotografert slik at man kan se avissidene på en stor skjerm. Få en bibliotekar til å vise deg hvordan mikrofilmer brukes og hva slags aviser som er avfotografert. Hvis du er på jakt etter informasjon om en spesiell hendelse eller et bestemt årstall, kan du se hva du finner i ved å lese gamle aviser på mikrofilm.
 
Kart. Man kan lære mye om et sted ved å studere kart, spesielt gamle kart. 
 
Fotografier. I de fleste hjem er det et eller flere album med mer eller mindre gamle fotografier. Ved å studere gamle fotografier kan vi få et inntrykk av hvordan folk så ut i gamle dager, hvordan de gikk kledd, og hvordan hus og steder så ut. Kanskje noen av disse bildene kan være gode kilder til å si noe om det aktuelle kulturminnet? 
 
Fotografier kan du selvsagt også finne mange andre steder enn i private bokhyller eller esker på loftet. Gamle bilder finnes både på museum, bibliotek og arkiv. Du finner bilder i gamle aviser og i lokal litteratur. I dag begynner det også å bli mer og mer digitalisert bildemateriale, det vil si at det er skannet og er tilgjengelig for alle på internett.
 
Idé: Ved å beskrive det du ser på gamle bilder, kan du også få nok informasjon til å skrive en liten fortelling om fotografiet.
 
Offentlig dokumentasjon
Kirkebøker, folketellinger, skjøter, tinglysning, offentlige brev, rapporter og journaler
Også noe av dette kan man finne på internett (se under).
 
Personlige kilder
Det kan som nevnt også hende at man får tak i kildemateriale hjemme eller via noen en kjenner. Dette kan for eksempel være gamle brev, dagbøker, kontrakter, eller kanskje fotoalbum. Noen ganger dette være verdifulle kilder til å fortelle mer om et kulturminne.
 
Internett
Det finnes mange spennende kilder og nettsider hvor en minnefinner kan hente spennende informasjon. Men det er alltid en fare for å spore av når man surfer på internett, derfor kan det være greit med noen konkrete tips til sider med relevant og god informasjon: 
 
www.digitalarkivet.uib.no finnes folketellinger og en god del kirkebøker som også er skannet. Folketellingene finnes for 1801, 1865, (1875) og 1901. Her kan man på ulike måte søke på ”sted” eller ”person” og på den måten finne frem til hvem som bodde i et bestemt hus eller i en bydel akkurat det året. Dersom man vil finne ut mer om en eller flere av personene kan man lete videre i kirkebøkene. Det finnes gode veiledninger i til bruk av arkivet og nettsiden. 
 
www.disnorge.no, et nettsted for databehandling i slektsforskning, finner man mest opplysninger om hvordan man kan finne frem til personer, men det er også ulike registreringer som man kan gå inn på, for eksempel av gravminner. Her finnes også gode instrukser på nettsiden.
 
Nettsiden til www.arkivverket.no har en egen skoleside som er verdt en titt. Her ligger det mye informasjon om alle typer arkivmateriale – også fotografi. 
 
Oversikt over kilder av lokalhistorisk interesse (nettside for lokalhistorie-interesserte):
 
Samling av trykte og håndtegnede kart http://www.nb.no/fag/nasjonalbibliotekets_samling/kart__1
 
En oversikt over fotografer og fotosamlinger/-arkiv i Norge
 
Bilder på Nasjonalbiblioteket
 
Norske aviser og tidsskrifter på internett
 
Det finnes også mange andre relevante sider: museenes, bibliotekenes og arkivenes nettsider, historielag, kommunenes nettsider, med flere…
 
og evt:
 
Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag
 
Samarbeidsportal, barne- og ungdomsskoler i Stjørdal og Meråker kommune
 


Logg inn /