Muntlige kilder

TIL LÆREREN:

Å gjøre et intervju er en enkel måte å tilegne seg kunnskap på (muntlige kilder). Man kan intervjue medelever, foreldre, besteforeldre eller ressurspersoner i nærmiljøet, enten med video eller skriftlig. I dette avsnittet tar vi for oss skriftlig intervju. Bruk av video ser vi på senere. Det skriftlige materialet kan senere brukes til å skrive en fyldigere tekst.
 

SAMTALE I KLASSEN: Hva er et intervju?

Et intervju er en samtale der den ene personen stiller spørsmål til den andre for å få vite noe. Alle folk, uansett kjønn, alder og hudfarge, har en historie. Historiene forteller om stedet de vokste opp, om slekta deres, skolegang, venner, om sorger og gleder. Noen av disse personlige historiene kan du finne ved å intervjue folk, men du kan også få vite noe om hvordan det har vært tidligere. 
 
Hvis kulturminnet du har valgt er et gammelt hus, er det fint om du finner noen å snakke med (intervjue) som kan fortelle noe om huset, for eksempel om husets historie, hvem som har bodd der. Kanskje vil du da finne ut at det har vært en butikk i første etasje tidligere, eller at det bodde fem familier i huset på en gang.


Logg inn /