Slik gjør du et intervju!

ELEV-VEILEDNING: Slik gjør du et intervju

 
1. Forberedelser til et intervju:
 
Når du skal intervjue en person bør du ha laget en intervjuguide. En intervjuguide er spørsmål du har skrevet ned på forhånd og som du kan stille personen du skal intervjue.
 
Vil du vite noe om barndommen til en person, kan du for eksempel spørre:
- Hva heter du?
- Hvor gammel er du?
- Hvor vokste du opp?
- Hvordan bodde dere?
- Hvor mange søsken hadde du?
- Hvilken skole gikk du på?
- Hva husker du fra skoledagene?
- Hva likte du å leke med da du var liten?
- Hvor mye fikk du i lommepenger?
 

2. Selve intervjuet:

 
Når du skal skrive ned intervjuet gjør du det slik:
- Skriv spørsmålet du stiller personen.
- Skriv svaret
- Skriv spørsmålet.
... slik fortsetter du. Spørsmål og svar, annenhver gang.
 
På den måten får du skrevet ned intervjuet på en ryddig måte. Du kan også ta opp intervjuet på lydopptak. Da vil du for eksempel kunne bruke lydklipp på en film eller en digital fortelling – i tillegg til at du kan høre intervjuet om igjen etter at det er over. 
 
Er det en pratsom person du intervjuer, går ofte intervjuet av seg selv. Du trenger kanskje bare å stille noen få spørsmål. Er det en person som er litt sjenert må du kanskje stille mange spørsmål for å få personen til å fortelle.
 
Noen ganger kan det være greit å bare prate om det du vil vite mer om. Da blir intervjuet mer som en hyggelig samtale mellom to mennesker.
 

3. Etter intervjuet:

 
Når du har gjort ett eller flere intervjuer kan du skrive ut intervjuene til fortellende tekst. Da blir tekstene ofte morsommere og mer spennende å lese. 
 
Er intervjuene lange, kan du ta utdrag fra intervjuene og skrive de om til tekst. Husk at det er du som er forfatter av teksten, og du bestemmer hva teksten skal fortelle.
 
 

ELEVOPPGAVE:

1. Finn en person du vil intervjue.
2. Lag intervjuguide
3. Intervju personen. Skriv ned det personen forteller. 
4. Lag en skriftlig (eventuelt muntlig) fortelling ut fra intervjuet.
 


Logg inn /