Introduksjon til å undersøke kulturminner

TIL LÆREREN:

Etter at elevene har funnet et kulturminne de synes er spennende, kan de jobbe videre med dette kulturminnet på mange måter. Elevene kan med fordel jobbe i grupper, og hver gruppe kan ta for seg hvert sitt kulturminne. 
 
Alternativt kan gruppene jobbe med det samme kulturminnet, men på ulikt vis. Noen kan tegne og måle, andre kan intervjue, og andre igjen kan gå til biblioteket, museet eller kanskje til kommunens arkiv.
 
Dessuten kan gruppene velge ulike måter å presentere kulturminnet på.
 
 

ELEV-VEILEDNING: Dokumentere et kulturminne

Undersøk kulturminnet ditt ved å dokumentere det, det vil si ved å se nærmere på hvordan kulturminnet fysisk ser ut. En bygningsantikvar som skal dokumentere et hus vil ofte gå fram ved å tegne, måle opp og fotografere kulturminnet.
 
Du trenger: rutepapir, blyant, viskelær og målebånd - samt kamera. 
 
Undersøk kulturminnet du har valgt ved å måle og tegne det. Hvis det er et hus, kan du måle hvor bredt og hvor langt huset er. I hvert fall der det er mulig! Deretter kan du for eksempel tegne en enkel skisse av hvordan rommene er fordelt i første etasje. 
 
I hvert fall hvis du får lov til å komme inn i huset. Her kan det være smart å få hjelp av en voksen, eller samarbeide to og to. 
 
Det vanlige er å tegne inn grunnflaten (lengde/bredde) på et rutepapir – som en firkant – og så tegne inn hvordan rommene ligger (sett ovenfra) og hva de brukes til (stue, kjøkken etc..) Så kan du jo spinne videre på historier fra dette. Og ta bilder ute – eller inne og markere hva/hvor i huset man har tatt bildet. (Mer om det å ta gode bilder siden.)
 
En annen ting som du kan gjøre i tillegg er å be om et eiendomskart fra kommunen – som regel har de digitale utgaver både av historiske og aktuelle kart. Oppgaven er da å finne det aktuelle huset eller husene på kartet.
 
 

TIL LÆREREN: 

Ofte vil det være spennende å prøve å finne historien eller historiene bak kulturminnet. Hva ble den rare jernklossen på trappa brukt til? Hvorfor er det mange glattpolerte, fargerike glassbiter i sanda på stranda? Det er slettes ikke sikkert elevene finner svar på dette ved å søke på internett. De må gå til andre kilder. 
 
For å finne ut av dette må elevene kanskje snakke med noen som vet (muntlige kilder). De kan også se i lokallitteratur, gamle aviser eller andre gamle dokumenter (skriftlige kilder) eller fotografier


Logg inn /