Eksempel: Hvem har bodd i et hus?

ELEV-VEILEDNING:

 
For å kunne ha nytte av et arkiv og andre institusjoner på din jakt etter kilder, må du lure på noe, for eksempel hvor mange som ble født ett spesielt år på et sted eller hvem som har bodd i et bestemt hus. Og som minnefinner er det jo nettopp det du gjør; du lurer på noe!
 
Du har kanskje valgt et spesielt eller fint gammelt hus som ditt kulturminne. Da kan det være spennende å prøve å finne ut av hvem som har bodd i nettopp det huset. Men hvordan kan du finne ut av det? 
 

1. Kontakt huseier 

Be huseier om et intervju, og spør om han/hun vet hvem som bygde huset eller bodde her i gamle dager. Spør videre om det finnes gamle dokumenter om huset.
 
Dersom de ikke vet noe om huset må man i hvert fall ha adresse og helst det som heter gårds- og bruksnummer. Dette er rett og slett nummeret på eiendommen som finnes i et eiendomsregister, som også kalles for en matrikkel. Dette registeret finnes i kommunen. Det som kan være forvirrende er at gamle eiendommer (spesielt i byer) har skiftet nummer, og til og med adresse opp gjennom tiden. Derfor må man få hjelp til å finne tilbake til det gamle matrikkelnummeret, dersom man skal finne huset igjen i arkivene. 
 

2. Kontakt kommunen

Dersom eieren ikke vet eller ikke har papirer som viser hvem som tidligere har eid/ bygd huset kan man spørre i kommunen, enten servicesenteret eller byggesaksavdelingen. Alle kommuner har et arkiv der det oppbevares informasjon om alle eiendommer. 
 
NB: Det bør rettes en skriftlig henvendelse fra lærer, eller man kan spørre om å få komme på besøk. 
 
 
I kommunen har man også tilgang til eiendomsregisteret (en matrikkel). De eldste finnes som regel i trykt utgave i kommunens arkiv, mens det aktuelle registeret (dagens) er digitalt. I eiendomsregisteret finner man eiendommens gårds- og bruksnummer, hvem som er eier i dag, samt tidligere eiere (eiendomsskifte).
 
Kommunen har også tilgang til et register som heter SEFRAK, et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Dette registeret er et generelt kulturhistorisk register, som har særlig verdi som kildemateriale for lokal historie. Kommunen har kopier av alle skjemaene som er fylt ut, men etter hvert er også registreringen tilgjengelig på nett. I mange fylker og kommuner pågår det arbeid med å skanne gamle registreringsskjema og gjøre dem tilgjengelige gjennom en egen landsdekkende database. 


Logg inn /