Hva er kulturminner?

TIL LÆREREN:

I Kulturminneloven av 1978 er kulturminner definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Definisjonen av kulturminner tar ikke hensyn til alder, vernestatus, utstrekning eller forfatning.
 
På en måte kan man si at et personlig minne er et kulturminne, fordi man har tillagt det en betydning (utenfor det å skulle brukes til noe) og en fortelling – men det blir liksom ikke et ordentlig kulturminne før det er ”historie”, eller det knytter seg tro eller tradisjon til. Her kan man snakke om hva historie er, hva tro er og hva tradisjon er – og hvilke minner man vet om som knytter seg til slike fenomener.
 
Typiske ”historiske” minner (kulturminner) er monumenter, som gjerne kan være viktige bygninger (som for eksempel en herregård eller en arbeiderbolig), men det kan også være en husmannsplass eller barndomshjemmet til en kjent person (for eksempel Thor Heyerdahl), kirker – eller gravplasser, og dessuten steder det knytter seg tradisjoner til, for eksempel ”Bøkeskogen” i Larvik.
 
Men det viktigste er kanskje at det ikke er enkeltpersoner, men samfunnet, som peker ut hva som er kulturminner. Det nytter ikke å påstå at noe er et kulturminne dersom ikke en ganske stor gruppe mennesker, for eksempel en bygd eller en by er enige og ser at her er det noen felles verdier de kan gå for – og at det betyr noe for samfunnet å ha kulturminnet eller kulturminnene, og å passe på at de ikke blir borte.
 
 

SAMTALE I KLASSEN: Hva er egentlig kulturminner?

 
Dette stoffet er så pass vanskelig at det ofte kan være enklest med en lærerstyrt seanse der læreren skriver definisjoner og forklaringer på tavla og elevene skriver notater.
 
Definisjon på tavla:
Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø
 
Utdyping:
Dette er for eksempel steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Definisjonen tar ikke hensyn til alder, vernestatus, utstrekning eller forfatning.
 
Ulike former for kulturminner:
 
        - Hvilke minner kan vi ta på? (= materielle kulturminner)
                        Eksempel: Bygninger, gjenstander, kulturmiljøer
 
        - Hvilke minner kan vi IKKE ta på? (= immaterielle kulturminner)
                        Eksempel: Tradisjoner, skikker, dans og musikk, muntlig...
 
 

FELLES OPPSUMMERING

Lag en liste over alle kulturminner dere kommer på fra der dere bor. 

 Logg inn /