Introduksjon til samtale om minner

 

TIL LÆREREN:

Dette er en viktig oppgave. Uten denne samtalen innledningsvis er det vanskelig for elevene å få grep om hva det egentlig innebærer å være minnefinner. Her skal klassen snakke sammen om hva minner og kulturminner er.
 
Begrepet “minner” er abstrakt, og kan deles i personlige minner og felles minner. Vi starter med å snakke om personlige minner, og knytter det deretter opp til felles minner – noe flere har et forhold til. Dermed er veien til kulturminner kort. Det er lagt opp til at dette er en samtale med elevene, altså at læreren stiller relevante spørsmål og lar elevene svare og at klassen slik sett i fellesskap kommer fram til en økt forståelse og kunnskap.
 
Skriv stikkord på tavla underveis, og la elevene ha penn og papir.
 
Anbefalt gjennomføring av samtalen i klassen:
 

Del 1: Hva er dine minner?

 

Del 2: Hva er kulturminner?

 Logg inn /