Hva er dine minner?

TIL LÆREREN:

Er det ”å minnes” det samme som å huske? Eller er det en nyanseforskjell? – Når man minnes, erindrer man – det vil si man trekker fram følelser, man forteller ”som om det var en historie”. Det å minnes er noe personlig – man minnes en hendelse, eller en person – eller like gjerne en hund eller en katt. Hvis man har bevart et fotografi eller et halsbånd – så har man en støtte for minnet, eller man kan si man har en gjenstand som forteller en historie – for noen. Disse minnene er private, de er personlige spor etter mennesker eller hendelser som vi gjerne minnes. Hva er da et kulturminne?
 

SAMTALE I KLASSEN: Hva er minner for deg?

Du har sikkert en eller flere ting som betyr noe spesielt for deg. Tingene kan være noe du har fått, noe du har arvet eller noe du har skaffet deg. Den tingen har da en historie, og det er kanskje derfor du har tatt vare på den som et minne. Historien til tingen kaller vi affeksjonsverdi. (Affeksjonsverdi = den verdi en ting har på grunn av minner el. følelser som knytter seg til den)
 

ELEVOPPGAVE: Skriveoppgave

Skriv ned og fortell om den eller de tingene som har affeksjonsverdi og er et minne for deg.
 

ELEVOPPGAVE: Tegneoppgave

Tegn ting som har affeksjonsverdi for deg
 

SAMTALE I KLASSEN:

Snakk om de ulike tingene elevene har tegnet og skrevet om. Har disse tingene like stor betydning for andre? Og eventuelt hvem har tingen/tingene betydning for?
 
 

SAMTALE I KLASSEN: Hva er våre felles minner?

Har alle elevene noen felles minner? Har alle som bor i skolekretsen felles minner? Denne samtalen blir en naturlig overgang til å snakke om kulturminner og hva det er. (Se del 2)


Logg inn /