Kart - før og nå

TIL LÆREREN:

Finn et nytt og et gammelt kart over samme område. Kommunen har gjerne både historiske og aktuelle kart, spør om hjelp eller sjekk ut kommunens nettside.
 
Det kan være morsomt for elevene å sammenligne de to kartene. Ofte vil det ha skjedd store endringer, hus har forsvunnet, nye bygninger har kommet til. Denne sammenligningen kan være en elevoppgave, eller klassen kan gjøre det sammen i fellesskap.
 
Skal dere ut på tur, er det en fordel om elevene har fått kartet over området slik det er i dag på forhånd.
 
 

ELEVOPPGAVE: Studere kart

Studer et kart over det nærområdet du skal være minnefinner. Legg merke til detaljene, for eksempel gatenavn og bebyggelse.
 

ELEVOPPGAVE: Sammenlikne kart

Sammenlign et nytt og et gammelt kart over samme område. Har det skjedd noen endringer? Hva er nytt? Hva er borte? Hvorfor har disse endringene skjedd tror du?


Logg inn /