Introduksjon

 

TIL LÆREREN:

Elevenes nysgjerrighet og evne til å se kulturminner kan vekkes på flere måter. En god måte er å ta elevene med på en historisk vandring i nærområdet. La dem høre historier om det dere ser på veien.

 
Trekk gjerne inn kjennere av området og dets historie til denne biten. Kanskje du som lærer kan inngå en avtale med en på det lokale museet eller fra historielaget til å ta en slik vandring? Hvis ikke vil du kunne få tips til relevant litteratur og andre kilder fra museet, biblioteket eller ulike lokalhistorielag.
 
Ofte vil resultatet av en slik vandring være at elevene (og ofte også læreren) opplever en forbedret evne til å se. Med ett vil de legge merke til ting de ellers ikke har sett eller tenkt over, for eksempel en rar jernkloss på en gammel trapp eller et pussig gatenavn. Mange elever vil synes det er morsomt å få vite hvorfor, det vil si hvorfor gata heter det den gjør eller hvilken funksjon jernklossen hadde.
 

TIPS!

Del ut et kart over det aktuelle område til elevene. Da kan de markere inn steder de legger spesielt merke til, stopp på veien, eller noe ønsker å undersøke nærmere. 
 

Hvorfor det?

Kart

Hjemmebesøk

Et ekstra øye

Gatenavn

 Logg inn /