Hvorfor det?

Elever liker av og til å bli overrasket. Ta dem med på tur og la dem gjøre noe de ikke forstår hvorfor de skal gjøre - før etterpå. Dette kan bidra til å vekke nysgjerrigheten og finne-lysten hos elevene, og kan således være en fin introduksjon, en slags innledende øvelse. 

Dette fungerte positivt med elevene fra Torstrand skole i Larvik. De gikk på tur til den lokale stranda, fikk utdelt bøtter, og fikk i oppdrag å plukke så mange glassbiter de kunne - uten nærmere informasjon om hvorfor. Etter at de hadde fylt bøttene med fargerike, glattpolerte glassbiter, ble de spurt om de kunne gjette hvorfor de hadde gjort nettopp dette. De fleste trodde det hadde med miljøhensyn, opprydding osv, å gjøre. Ingen gjettet på at det var fordi disse glassbitene faktisk er kulturminner. På denne stranda lå nemlig Laurvigs Glassverk. Glassverket var arbeidsplass for mange Larviksfolk, voksne som barn, i tiden mellom 1872 og 1926. I dag er det ingen andre spor etter glassverket enn disse glassbitene, som er restavfall etter flaskeproduksjonen, og som derfor kan ses som kulturminner. Dette var en fin inngang til å snakke om emner som byens tidligere industri, samt barnearbeid i gamle dager. Logg inn /