Gatenavn

Alle gater har et navn. Som regel tenker vi ikke noe videre over det, men det er selvsagt en grunn til at gatene heter det de heter. 
 
På Torstrand i Larvik fant noen elever ut hvorfor en gate i nabolaget hadde det rare navnet Reipbanegata. Det var fordi det i denne gata, fram til 1912, hadde vært en 300 meter lang reipbane(reperbane), det vil si en bygning hvor det ble produsert tau. Den slags bygninger var vanlige innslag nær skipsverft og havner i seilskutetida, for de gamle seilskutene var storforbrukere av tau. På Torstrand er det i dag ingen andre spor etter dette enn gatenavnet.
 
Mange gater har dessuten navn etter berømte mennesker. I Larvik er det en gate som heter Sophus Bugges gate. Hvem var egentlig han? Hva gjorde han kjent og berømt?
 
Ved å utforske gatenavn vil du lære mye historie om steder og folk.
 

ELEVOPPGAVE: Gatenavn

Ta for deg et gatenavn i byen eller stedet der du bor. Bruk klipparkiv og lokalsamlingen på biblioteket til å finne ut historien til gaten. Les mer om dette under: skriftlige kilder.
 


Logg inn /