Introduksjon til det å finne kulturminner

TIL LÆREREN:

En minnefinner skal, som det ligger i ordet, finne et minne. De må altså selv lete litt i nærområdet for å komme fram til et valg. De kommer ikke til dekket bord, men må selvsagt veiledes og settes på sporet av hva de skal lete etter.
 
Det er her elevenes ofte naturlig iboende nysgjerrighet virkelig kan komme til sin rett. Hva en gjør og hvor en går vil variere fra sted til sted, etter som hvor man befinner seg og hvilke ressurser som er til rådighet.
 
Her følger noen forslag på ulike aktiviteter som kan sette i gang fantasien og finnerlysten hos elevene. 
 

Ut på tur

Bilder fortellerLogg inn /