Praktiske tips

TIL LÆREREN

 
Hvordan gjennomføre aktivitetene 
Ingen minnefinner-opplegg vil bli like. Det vil variere hvilke aktiviteter en lærer/ klasse ønsker å legge vekt på, hvilke fag og læreplanmål som er aktuelle, hva elevene finner mest interessant, og ikke minst hvilke kulturminner som faktisk finnes i nærmiljøet. Det vil også variere fra sted til sted hva slags kulturminne- og lokalhistorisk kompetanse som finnes. Dessuten vil noen ønske å gjennomføre et minnefinner-opplegg på et par økter, mens andre vil bruke flere uker.
 
Nettsiden er bygget opp som en idébank, og er ment som inspirasjon og veiledning. Du kan selv velge omfang og innhold. Det som imidlertid anbefales uansett omfang, er en innledende samtale med elevene om minner og kulturminner.
 • Viktig innledende samtale - Det er langt fra en selvfølge at elevene vet hva kulturminner er. Derfor er det viktig å starte alle minnefinneropplegg med en samtale om hva minner, både personlige og felles, egentlig er. Dette vil være en god inngang til økt forståelse av begrepet kulturminner for elevene.
 • Ut av klasserommet - Det er vanskelig, og heller ikke like morsomt, å være minnefinner uten å gå ut av klasserommet og utforske nærmiljøet nærmere. Fordelene med dette er mange; som at elevene får variasjon med hensyn til læringsmiljø og metode, de får beveget seg og ikke minst bli bedre kjent i det aktuelle området de skal være minnefinnere. En annen fordel med å trekke ut av klasserommet er at elevene erfarer at læring kan skje på mange ulike arenaer.
 • Elevene finner - Det anbefales å la elevene selv finne fram til og velge hvilket kulturminne de vil jobbe med. Det er de som skal være minnefinnere, og deres interesse og nysgjerrighet som skal vekkes. Dette er kanskje lettere hvis de får mulighet til å velge ut fra eget ståsted.
 • Kompetanse utenfra - Ofte vil det være en stor fordel å gjennomføre et minnefinneropplegg i samarbeid med andre lokale krefter, det vil si å hente inn kompetanse utenfor skolen. Dette kan for eksempel være folk fra arkiv, bibliotek eller museum, lokalhistorikere, lærere fra kulturskolen, eller andre eksperter på sine felt – alt etter hvilke aktiviteter og oppgaver som er aktuelle. Et argument for å hente inn kompetansen der den finnes, er at elevene har godt av å møte andre voksenpersoner enn ”de vanlige” – og ikke minst at det gjerne er ekstra inspirerende å møte folk som brenner for sitt fag eller sin interesse.

 

 

Tips under gjennomføringen
 
 • Oppfordre elevene til å holde orden på papirene/ filene. Det kan være lurt å ha egne permer og skrivebrett.
 • Det er en fordel om elevene har tilgang på minnepinner (for eksempel en pr gruppe)
 • For sikkerhetsskyld kan det være lurt å ta kopier av de viktigste elevarbeidene – spesielt hvis målet er å lage en form for minnefinnerpresentasjon med utgangspunkt i det elevene har gjort.
 • Dokumenter det som skjer underveis ved å ta bilder og/ eller filme elevene. Dette kan også være morsomt å bruke i for eksempel en avsluttende minnefinner-utstilling.
 • Pass på at informanter og samarbeidsparter blir godt informert om hva minnefinnere er - for eksempel ved å henvise til denne nettsiden.
 • Husk samtykkeskjema for informanter som skal bli intervjuet eller filmet.
 • Dersom elevene får låne kilder og ønsker å bruke dette materiellet i en minnefinnerpresentasjon, må dette avklares med den som eventuelt har opphavsretten til teksten, bildet eller musikken. Dette er spesielt viktig hvis noe skal publiseres på internett!

 Logg inn /