Hva er Minnefinnerne?

TIL LÆREREN:

Minnefinnere er elever i grunnskolen, som sammen med fagfolk, finner og undersøker lokale kulturminner. Minnefinnere får i oppdrag å se på nærmiljøet med nye øyne. De skal jakte på/ finne fram til lokale kulturminner og børste støv av gamle, felles minner om et sted. Nysgjerrighet er en viktig egenskap for en minnefinner – og ofte har barn mer av denne egenskapen enn voksne.

Tanken er at elevene skal bruke sin nysgjerrighet til å bli bedre kjent i sitt nærmiljø og dets lokalhistorie.


TIL ELEVEN:

Som minnefinner får du i oppdrag å se på nærmiljøet du bor i eller skolen ligger i med andre øyne. Har du noen gang tenkt over hvorfor gata bortenfor skolen heter det den heter? 

Noe av det morsomme med å være minnefinner er å jobbe litt som en detektiv. En minnefinner må først finne et kulturminne. Et kulturminne er spor av levd liv. Men hva slags liv forteller kulturminnet egentlig om? For å få svar på det må du som minnefinner undersøke kulturminnet nærmere. Dette kan du blant annet gjøre ved å intervjue noen eller ved å lete i noen skriftlige kilder. På denne nettsiden får du enkle forklaringer på hva slags kilder dette kan være og hvor du eventuelt kan gå for å finne disse kildene. Minnefinnere oppdager gjerne at det skjuler seg spennende historier over alt, til og med i noe så alminnelig som en glattskurt glassbit på stranden. De spennende historiene kan en minnefinner presentere på mange måter. Noen minnefinnere vil kanskje gjøre dette gjennom illustrasjoner og veggplakater, andre ved å lage fortellinger eller dramatiseringer, eller kanskje ved å lage en liten minnefinner-film.

 

 


Logg inn /