Bakgrunn for prosjektet

I årene 2002 – 2004 hadde Riksantikvaren en landsomfattende satsing for å få fram godt kulturminnearbeid i kommunene. Larvik kommune var på det tidspunkt (2002) i gang med ny kommunedelplan for Larvik by, der kulturminnevernet var et viktig satsingsområde. Invitasjonen fra Riksantikvaren om å delta med et pilotprosjekt ga mulighet til å sette i gang en rekke ulike aktiviteter knyttet til samarbeide om kulturminner og kulturmiljø i bydelen Langestrand. En av aktivitetene var et minnefinnerkurs for barn i 5.–7. klasse. Kurset var et samarbeid med Larvik Kulturskole og Larvik Museum, og foregikk umiddelbart etter skoletidens slutt. Deltakerne var elever ved Langestrand skole. Med utgangspunkt ”minner”, la kurset opp til å ta i bruk de fysiske omgivelsene som utgangspunkt for fortellinger. Det kunne være egne og individuelle minner som knyttet seg til steder eller hus, men også fellesskapets minner; bydelens, byens eller kanskje til og med landets. De to neste minnefinnerkursene ble holdt i 2007 og 2008 på Torstrand skole i Larvik.

 

Nettstedet www.minnefinner.no er skrevet av:
Marianne Sørensen og Heidi Meen Johansen, Larvik Museum

Med bidrag av:
Aina Aske, Larvik Museum
Ingebjørg Faugstad Mæland, Sandnes Media as
Hans Jørgen Sandnes, Sandnes Media as

Alle foto: Marianne Sørensen, Larvik Museum
Illustrasjoner og design: Sandnes Media asLogg inn /